Åsarps Bygg & Handels policy för datahantering och integritet
(GDPR)

Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.
Vi är öppna med vilka uppgifter vi samlar in och varför.
Vi samlar inte in mer uppgifter än vi behöver.

Syfte med användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling och användning av dina personuppgifter är att serva dig som kund med det du önskar.Bl.a. för kundregister och rot-avdrag.

Överlämna data till annan part

Nej, det gör vi inte normalt och skulle vi vilja göra det så kontaktar vi er.
Undantag, personuppgifter kan komma att lämnas ut till polis eller annan myndighet om Åsarps Bygg & Handel är skyldig att lämna ut uppgiften enligt lag eller myndighetsbeslut.

Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert.
För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Samtycke

Genom att du registrerar dig på våran beställningssida, mailar oss dina kontaktuppgifter, eller via annan kommunikationskanal registrerar eller överför dina personuppgifter till oss, godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet häri.

Registerutdrag

Vill du veta vad vi registrerat om dig så kontaktar du oss för ett registerutdrag.

Radering och gallring

Vi tar bort uppgifter ur våra register när de inte längre behövs för våra affärsmässiga relationer. Detta sker enligt våra interna rutiner.